Liikmemaks

MTÜ Saku Korvpalliklubi õppemaksud (alates 1. september 2023.a.)

 

Uued MTÜ Saku Korvpalliklubi liikmemaksud (sõltub treeningute arvust nädalas):

 

3 x nädalas 60 eurot (U12)

3 x nädalas 60 eurot (U10)

3 x nädalas 60 eurot (2.-3. klass tüdrukud)

3 x nädalas 55 eurot (1. klass)

 

NB! Liikmemaksu hind on eeldusel kui Saku Valla sporditoetus on klubile määratud. Juhul kui lapsevanem määrab toetuse mõnele teisele klubile, siis lisandub liikmemaksule 25 EUR/kuus juurde (nt 50 EUR asemel on liikmemaks 75 EUR/kuus). NB! Antud kord ei puuduta lasteaia lapsi ja täiskasvanuid (liikmemaksule ei lisandu 25 eurot).

 

Kohaliku omavalitsuse toetuse määramine Alates 1. augustist hakkas kehtima uus Saku valla laste ja noorte sporditegevuse toetamise kord. Toetust makstakse spordiklubidele 2023 aastal Saku valla kuni 19-aastasenoore eest, kes õpib üldhariduskoolis või põhikoolijärgses kutseõppes, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saku vald. Lapsevanemal tuleb siseneda ARNO keskkonda ning märkida, millisele spordiklubile ta soovib lapsele mõeldud toetuse (kuni 25 eurot) määrata. Lapse mitmes trennis osalemisel tuleb teha eelistusvalik, sest noore sporditegevust toetatakse ainult ühes spordiklubis ühel spordialal.

 

Liikmemaks tuleb tasuda 12 kuul aastas klubi arveldusarvele jooksva kuu 10. kuupäevaks. Klubi liikmemaks on püsimaks, mida tuleb tasuda aastaringselt, k.a. suvekuud, kui treeninguid ei toimu. Liikmemaksu tasumine toimub arve alusel.

 

 

Soodustused:
– Perekonna alates 2. lapse treeningud on -25%.
– Maksepuhkus pikema vigastuse või haiguse korral (kindlasti eelnevalt teada anda treenerile)

Klubimaksu suurus ei sõltu lapse trenniskäimiste arvust.
Liikmemaksude maha arvamine maksustavast tulust: 03.02.2021 kinnitati MTÜ Saku Korvpalliklubi õppekava Eesti Hariduse Infosüsteemis. See tähendab, et lapsevanem saab alates sellest kuupäevast tasutud liikmemaksu (kui koolituskulu) maha arvata maksustamisperioodi tulust (vt Tulumaksuseadus § 26: https://www.riigiteataja.ee/akt/104032011014?leiaKehtiv).